Fredrik Näslund

Vice ordförande. Valledare. Kampanjansvarig i Föreningsstyrelsen, Ledamot i Tekniska nämnden

fredrik@marenavi.com