Bli medlem

Sverige kan mer – din insats behövs!

Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik blir du en del i att vända utvecklingen i Sverige. Du gör alltid skillnad.

Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första året. Därefter en årsavgift på 200 kr. Om du är under 30 år kan du gå med som MUF-medlem, då kostar medlemskapet endast 40 kr. Använd denna länk för att bli medlem i MUF.

Stöd vårt arbete för att Sverige ska bli ett friare, tryggare och mer rättvist land. Bli medlem i Nya Moderaterna!

 

Nämnduppdrag

Direkt efter valet kan du som medlem skicka in en intresseanmälan för uppdrag i kommunens nämnder och styrelser. Skicka mail till vårt kansli, danderyd@moderaterna.se  så hör vi av oss.

Varje parti föreslår och kommunfullmäktige fattar beslut om ledamöter och ersättare i de olika nämnderna. Normalt väljs ledamöterna på två år i taget och uppdraget startar i januari, året efter valet.

Vi ordnar regelbundet interna utbildningar för nämndledamöterna, såväl i egen regi som kurser som ordnas av Förbundskansliet. En förutsättning för att komma i fråga för politiska förtroendeuppdrag är medlemskap i Moderaterna samt aktivt deltagande i föreningsarbetet.

Vad kommunfullmäktige och våra nämnder har för ansvar kan du läsa mer om här:
https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Organisation/Kommunfullmaktige/
https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Organisation/Namnder/