Moderaternas Ideologiprogram presenteras av Maria Stockhaus

      Välkommen till ett medlemsmöte med Maria Stockhaus där hon presenterar arbetet med det pågående ideologiutvecklingsprogrammet. Maria Stockhaus är Riksdagsledamot sen 2014 och ledamot i Trafikutskottet samt vice ordförande i Moderata länsförbundet i Stockholms län. Maria ingår i den grupp som jobbar med partiets ideologiutveckling. Maria presenterar resultatet av gruppens arbete så här […]

Läs vidare