Anders Bergstrand

Ledamot i Kommunfullmäktige, Ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ordförande i Överförmyndarnämnden

anders.bergstrand@danderyd.se

0708-48 47 77