Handlingsprogram 2019 – 2022

Moderaternas mål är att du som invånare ska ges så stort inflytande som möjligt över din egen vardag och att de politiska besluten ska begränsas till att endast omfatta sådant som måste skötas gemensamt. Vår vision är att Danderyd ska vara tryggare, grönare, starkare, friskare och friare. Här kan du ladda ner handlingsprogrammet: Handlingsprogram 2019-2022

 

 

Aktuellt

 

En moderat budget 2021 med stark ekonomi som möjliggör satsningar
Vi moderater, tillsammans med våra koalitionspartier, har arbetat hårt för att snabbt få ordning på kommunens ekonomi. Det lägger en god grund för 2021 års budget och skapar hopp för framtiden.
Kommunens främsta uppgift är att leverera god kvalitet i våra kärnverksamheter – skola och omsorg – till våra invånare. Med en starkare ekonomi är det därför glädjande att vi i budgeten 2021 kan tillföra mer resurser till våra barn, ungdomar och äldre.
Det målmedvetna arbete med att dämpa kostnadsutvecklingen och bli mer effektiva, som vi moderater har drivit, gör att vi utöver satsning på skola och äldreomsorg har sänkt skatten med 20 öre från och med 2021.
Nyheter i budget 2021:
Ökad trygghet för alla kommuninvånare – fler ungdomskoordinatorer (tidigare benämnda fältassistenter) och kommunala väktare.
Satsning på spontanidrott i varje kommundel för att tillgodose det ökade behovet av rörelse i utemiljö.
Miljöövervakning – utrustning för att övervaka miljön vid E18.
Kulturmiljöhandboken uppdateras och digitaliseras i samband med detaljplanearbetet.

Hanna Bocander, Kommunstyrelsens ordförande
hanna.bocander@danderyd.se