Handlingsprogram 2022 – 2026

Majoritetsförklaring för Danderyds kommun Mandatperioden 2022–2026

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om att bilda en koalition som tillsammans ska leda Danderyds kommun under mandatperioden 2022–2026. Denna överenskommelse utgör grunden för vårt politiska samarbete. Vi är tre olika partier med separata program, men har enats om följande prioriteringar.

Majoritetens övergripande mål är att kommunen styrs utifrån hög kvalitet, låg kommunalskatt, effektiv förvaltning och med tydlig ekonomistyrning.

Det som ligger närmast vårt gemensamma och borgerliga hjärta är kommunens kärnverksamhet – barn och äldre. Utbildning och omsorg står för 83 % av kommunens totala budget, det avspeglar vårt fokus.

Den politiska majoriteten fäster särskild vikt vid ordning och reda. Danderyd ska vara rent, snyggt och tryggt. Framtidens utveckling av Danderyd är försiktig, hållbar och grön och präglas av en nära dialog med medborgarna.

Ladda ner majoritetens handlingsprogram i sin helhet: Handlingsprogram 2022-2026

 
Här hittar du Moderaternas egna handlingsprogram:
 

Hanna Bocander
Kommunstyrelsens ordförande
hanna.bocander@danderyd.se