Medlemsaktiviteter

25/09 | Här kan du träffa Moderaterna i höst

Vill du träffa dina moderata företrädare i kommunen?

Som medlem är du alltid välkommen till våra gruppmöten där vi diskuterar aktuella politiska sakfrågor. Dessutom anordnar vi regelbundna medlemsaktiviteter med framstående talare. Till exempel får vi besök av vår partiledare Ulf Kristersson tisdagen 21 september.

Vi kommer även finnas tillgängliga vid Mörby Centrum följande tillfällen under lunchtid, då alla är välkomna förbi för att ställa frågor eller diskutera politik.
– Lördagen 25 september
– Lördagen 9 oktober

Väl mött!

06/10 | Moderata seniorer den 6 oktober

Var: Banérsalen
När: kl. 14.00

Eric Giertz, professor emeritus i industriell ekonomi och organisation vid KTH – ”Från industrisamhälle till tjänstesamhälle – näringsliv, arbetsliv och samhälle i omdaning”.
Föredraget belyser de förändringar vi står inför vad gäller digitalisering och nya arbetsformer, något som politiken inte alltid kan råda över.

Vi bjuder på kaffe, ingen anmälan behövs.

Varmt välkomna!

Erik Hafström

03/11 | Moderata seniorer den 3 november

Var: Banérsalen
När: kl. 14.00

Om ”Ett alternativt sätt att vara aktiv pensionär” talar Chris Heister onsdagen den 3 november.

Chris Heister har som flera av Er vet ett långt förflutet i Moderaterna bl.a som nära medarbetare till Carl Bildt, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, landshövding i Västerbotten och Stockholm.
Hon började sin politiska karriär inom kommunpolitiken i Danderyd.

Vi bjuder på kaffe, ingen anmälan behövs.

Varmt välkomna!

Erik Hafström