Kontakta oss

Har du några frågor, funderingar eller är intresserad om att lära dig mer om vad det innebär med nämnduppdrag så går det alltid bra att höra av dig till oss på danderyd@moderaterna.se!

Postadress
Moderaterna i Danderyd
Box 77, 182 11 Danderyd

Fakturor skall ställas till: Moderaterna i Danderyd och skickas till e-mailadressen: inbox.lev.887010@arkivplats.se

Om du har frågor relaterade till en faktura skicka den till e-mailadressen: danderyd@moderaterna.se.

Moderaterna i Danderyds Bankgiro är: 5994-9644
Moderaterna i Danderyds Swishnummer är: 1235371836

 

 

Politiska företrädare


Välj i listan nedan för att visa och filtrera bland våra företrädare

Djursholms AB

Fastighets- och exploateringsutskottet

Fastighetsutskottet

Föreningsstyrelsen

Funktionshinderrådet

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden

KSAU

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden

Pensionärsråd

Studievägens Fastighets AB

Trygg i Danderyd

Utbildningsnämnden