Bigitta Sundman

Kassör. Utbildningsansvarig. Vice valledare. Ansvarig nya medlemmar i Föreningsstyrelsen, Ersättare i Kommunfullmäktige, Ledamot i Socialnämnden

bigitta.sundman@danderyd.se

070-6204056