Christian Hoas

Ordförande. Ansvarig utgivare. Ansvarig politikutveckling. i Föreningsstyrelsen, Ersättare i Kommunstyrelsen

christian.hoas@danderyd.se

070-7158039