Elisabeth Kotsinas

Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden, Ersättare i Utbildningsnämnden