Emma Wicksell

Utbildningsansvarig, Kontaktperson Öppna moderater i Föreningsstyrelsen, Ersättare i Kommunfullmäktige, Ersättare i Utbildningsnämnden

emma.wicksell@danderyd.se

070-9360257