Erik Hafström

Rep. Moderata seniorer i Föreningsstyrelsen, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

erik.hafstrom@danderyd.se

070-453 96 20