Håkan Andersson Lilja

Ledamot i Överförmyndarnämnden, Ersättare i Valnämnden

hakan.lilja@danderyd.se

0705-878250