Hanna Bocander

Ledamot i Kommunfullmäktige, Ordförande i Kommunstyrelsen, Ordförande i Krisledningsnämnden

hanna.bocander@danderyd.se

070-0870300