Johan Gröndal

Medlemsansvarig och kommunikationssamordnare i Föreningsstyrelsen, Ledamot i Tekniska nämnden

johan.grondal@gmail.com