Johan Gröndal

Projektledare Ditt Danderyd & medlemsbrev, Sekreterare, Rep. Företagarrådet 1 i Föreningsstyrelsen, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Tekniska nämnden

johan.grondal@gmail.com