Jolanta Kowalkowska

Ersättare i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, Ersättare i Överförmyndarnämnden

jolanta.kowalkowska@danderyd.se

070-5885185