Magnus Boman

Ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

magnus.boman@danderyd.se

070-821 31 29