Ulla Hurtig Nielsen

MQ-Ledamot. Ansvarig Region- och riksinflytande i Föreningsstyrelsen, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunstyrelsen, Ersättare i Krisledningsnämnden, Ledamot i Utbildningsnämnden

ulla.hurtig-nielsen@danderyd.se

072-502 66 62