Johan Hjelmqvist

Andre vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

johan.hjelmqvist@hotmail.com