Olle Reichenbergs fredagsbrev 4 maj

Lyckat möte med nyföretagare

Igår anordnade Danderyds kommun för första gången ett särskilt möte för nyföretagare som startat i kommunen den senaste tiden. Mötet är ett initiativ av vår ambitiöse näringslivsstrateg Marcus Nybom. Tanken med mötet var att ge nyföretagare en inblick i hur kommunen arbetar med frågor som är av intresse för det lokala näringslivet. Ett 40-tal nyföretagare infann sig på Djursholms slott. De fick en god lunch och därefter hölls korta presentationer av mig, kommundirektören och plan- och exploateringschefen samt näringslivsstrategen. Dessutom medverkade representanter för Företagarna i Danderyd och vårt lokala kvinnliga företagarnätverk, Nätverqet. Mötet blev mycket lyckat, vilket bland annat visar sig genom den positiva respons vi mötts av efter mötet.

Danderyd brukar placera sig väl då Svenskt Näringsliv årligen jämför näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Men också vi har förstås mycket att utveckla och förbättra, bland annat kopplat till tillgänglighet och bemötande i samband av hantering av myndighets- och tillståndsärenden. Det är därför angeläget att utveckla dialogen med det lokala näringslivet, och gårdagens möte visar hur efterfrågad den dialogen är av företagarna.

Röda Korsets Alzheimer Café 10 år

Igår hade jag också glädjen att få vara med när Alzheimer Café firade 10 år. Alzheimer Café drivs av Röda Korset och har som syfte att erbjuda en mötesplats för anhöriga till personer som drabbats av denna svåra sjukdom. Caféet har sin verksamhet på Svalnäs gästhem, och erbjuder intressanta föreläsare och social samvaro med möjligheter till erfarenhetsutbyte. Igår kväll uppmärksammades alltså att verksamheten nu hållit på i hela 10 år, och stora samingssalen på Svalnäs var fullsatt till sista plats. Själv fick jag stå (gissningsvis var jag bland de yngre, så jag tyckte det var på sin plats)! Jag fick möjlighet att säga några ord och uttryckte då min tacksamhet och respekt för verksamheten och det stora ideella arbete som ligger bakom. Kvällens program innehöll medverkan av de fyra fantastiskt begåvade och duktiga syskonen Pellbäck, och därefter fick vi njuta av en av Danderyds kommuns riktigt stora kulturpersonligheter de senaste åren, pianisten Staffan Scheja. Hans fina tolkning av Wilhelm Stenhammars Fantasi, som avslutade kvällen, ljuder fortfarande välklingande i mina öron.

Jag har många gånger i mina Fredagsbrev understrukit vad mycket vi har vårt starka civilsamhälle i Danderyd att tacka för. Alzheimer Café är ytterligare ett gott exempel på det!

Tack, Birgith!

En av Danderydsmoderaternas riktiga kämpar har gått ur tiden, Birgith Ljung. Under mer än 30 år innehade Birgith tunga politiska uppdrag för oss, och gjorde stora insatser. Långt efter att hon lämnat politiken hade hon kontakt med många av oss aktiva moderater om saker och ting som inte fungerade som de borde. Idag finns en nekrolog införd i Svenska Dagbladet, författad av mig, Torsten Sjögren och Björn Hamilton. Det finns all anledning att skänka en tacksam tanke till Birgith för hennes insatser och engagemang för oss moderater – och för danderydsborna – genom alla år.

Lördagskampanjen imorgon

I morgon ansvarar den moderata gruppen i byggnadsnämnden, under ledning av Isabella Hökmark, för lördagskampanjen med husbilen kl. 12.00-13.30.

 

Trevlig helg!