Säg inte nej till valfriheten

Sedan en lång följd av år har Danderydsbor kunnat välja hemtjänst. Det finns idag 13 olika utförare av hemtjänst, varav en är den kommunala. Att kunna välja, och för den delen, kunna välja bort är en rättighet vi i Danderyd värnar högt.

Vi i socialnämnden ställer upp krav som de olika utförarna måste ställa upp på för att bli godkänd som utförare av hemtjänst för Danderyds äldre.

Det är viktigt att företagen håller de uppsatta kraven också över tid, därför genomför vi regelbundet mätningar och kvalitetskontroller. Vi behandlar alla lika, så självfallet kontrolleras också den kommunala. Avgiften den enskilde betalar är lika, oberoende om du väljer en privat eller kommunal utförare.

Nu diskuteras en broms i systemet, en broms som skulle kunna medföra att valfriheten för Danderydsborna hotas. Socialdemokraterna tycks, vad det verkar, vara beredda att införa den begränsning som vanligen benämns ”vinster i välfärden”. Blir hotet verklighet innebär det med största sannolikhet att flera av våra privata hemtjänstutförare väljer att lägga ner sin verksamhet. Valmöjligheten är då eliminerad och den enda hemtjänst som finns är den som utförs med kommunen som huvudman.

Vill vi ha det så? Nej, vi har vant oss att välja och välja bort. Låt oss slippa backa in i framtiden, säg nej till socialdemokraternas förslag som hotar vår valfrihet!

Carina Erlandsson

ordförande socialnämnden