Olle Reichenbergs fredagsbrev 1 juni

Återremiss för Skeppet

Den senaste tiden har det varit en hel del diskussioner, i såväl våra lokala media som den allmänna debatten i Danderyd, om arbetet med ny detaljplan för kvarteret Skeppet. Planuppdraget syftar till att göra det möjligt att omvandla kontorsfastigheten vid Kevinge strand, där Svenska Golfförbundet tidigare hade sitt huvudkontor, till bostäder. Nu har den sk granskningen för det aktuella förslaget avslutats och det har kommit in runt 110 yttranden. De flesta av dessa är kritiska mot, framför allt, den föreslagna höjden på den nya byggnaden. Mot den bakgrunden har vi moderater, tillsammans med våra koalitionspartners L och KD, beslutat oss för att föreslå att planförslaget återremitteras med uppdrag att omarbeta det så att tillåten hushöjd sänks med en våning jämfört med nuvarande förslag. Ärendet kommer att behandlas vid byggnadsnämndens sammanträde den 13 juni.

En planprocess pågår under lång tid och syftar till att utreda och väga samman olika intressen, för att vi politiker i slutänden ska kunna göra en helhetsbedömning. Berörda exploatörer/fastighetsägare har naturligtvis sina uppfattningar och ekonomiska kalkyler att ta hänsyn till, sakägare och närboende har sina synpunkter och så finns dessutom ett allmänkommunalt intresse. Det är förstås en grannlaga uppgift att göra en sammanvägning av dessa olika synpunkter. I det här fallet har vi alltså gjort bedömningen att vi vill tillåta ny bebyggelse på fastigheten, men att föreslaget hus blir för högt.

Läs Danderyds Nyheters artikel här: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nytt-beslut-om-omdebatterade-golfhuset-i-danderyd/reprfa!mBJAHcMtQMJxReQSs47fA/

 

Guldbaggen på plats

I söndags invigdes minnesmärket över den kände enebybergskonstnären Karl Axel Pehrson vid en ceremoni på Eneby torg. Ett hundratal personer hade infunnit sig snett utanför ingången till Träffpunkt Enebyberg. De fick först höra den tidigare ordföranden i Enebybergs gårds förening, Jan Olof Carlsson, tala. Därefter fick jag möjlighet att säga några ord och slutligen talade Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson. Vi fick också lyssna till fantastiskt pianospel (på synth) av den unge talangen Herman Pellbäck. Därefter avtäckte jag och Jan Göransson minnesmärket i form av Karl Axel Pehrsons sannolikt mest kända konstverk, Guldbaggen, som nu ses klättra uppför Enebykyrkans fasad.

 

Efter avtäckningen begav vi oss till Enebybergs gård, där Enebybergs gårds förening inbjudit till ett efterföljande mingel. Karl Axel Pehrsons svärson, Björn Pettersson, berättade om konstnären och vi fick också se två intressanta intervjufilmer. Det blev en mycket trevlig och lyckad söndagseftermiddag som gick i kulturens tecken.

 

Deltagarrekord på Hamnens dag

Förra lördagen gick traditionsenligt Hamnens dag i Stocksund av stapeln. Det var som vanligt mycket folk som kom och gick under de fyra timmar arrangemanget pågick, så många att det faktiskt sattes nytt deltagarrekord! Själv hade jag nöjet att få hålla ett kortare sommartal, då jag passade på att säga några ord om den positiva utveckling som Stocksunds hamn genomgått de senaste åren. Jag träffade också flera politikerkollegor i vimlet, som exempelvis Mats Nilsson (M), Gunnar Andrén (L) och kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexküll (M). Hamnens dag är alltid mycket trevligt och välarrangerat, och jag hoppas få komma tillbaka nästa år!

 

Dagermans stig invigs

Även denna söndag är det dags för en ceremoni med kulturella förtecken i Enebyberg. Kl 15.00 är det nämligen dags att avtäcka den nya vägskylten med Dagermans stig, som är det nya namnet på Bäverstigen. De nya skyltarna kommer att avtäckas i närvaro av bland annat släktingar till den store författaren Stig Dagerman. Ceremonin blir ganska kort, men därefter kommer det att drickas kaffe i Villa Solborgs trädgård. Det var i Villa Solborg som Stig Dagerman bodde de sista åren av sitt liv. Den nuvarande ägaren, Gösta Malmengård, har oförtrutet arbetat för att den lilla vägen som leder upp till den vackra tornvillan ska ges namnet Dagermans stig. Trägen vinner!