Ett ännu bättre Danderyd – kommunalt handlingsprogram 2019-2022

Styrelsen för Moderaterna i Danderyd har nu fastställt det kommunala handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022. Programmet har arbetats fram utifrån diskussioner som förts i de moderata grupperna i kommunens nämnder och styrelser samt inom Moderata seniorer. Vi har även diskuterat de viktigaste valfrågorna vid ett stort seminarium för alla moderata förtroendevalda.

Här kan du ladda ner handlingsprogrammet: Handlingsprogram 2019-2022