Olle Reichenbergs fredagsbrev 24 augusti

Hagaskolan utrymd

Vi har tyvärr problem med Hagaskolan i Enebyberg. Skolan är utrymd efter att ett sk skyddsstopp utfärdats på grund av för mycket byggdamm, som uppkommmit under pågående arbeten med fastigheten, men efter skyddsstoppet har även fuktproblem upptäckts. Hagaskolan har tidigare haft problem med inomhusmiljön, i vintras åtgärdades ventilationen. De fyra berörda klasserna har evakuerats till andra utrymmen i Brageskolan, men situationen måste snarast lösas på ett tillfredsställande sätt.

Vi undersöker nu snabbt möjligheterna att ersätta Hagaskolan med paviljonger. Nu på måndag hoppas jag att vi ska ha ytterligare information att lämna till föräldrar och personal. Paviljonger är ingen optimal lösning, men i alla fall betydligt bättre än nuvarande situation.

För att hitta en lösning i ett längre perspektiv startar inom kort en utredning av skolsituationen i hela Enebyberg. Ärendet ska behandlas vid  kommunstyrelsens sammanträde den 3 september. Gällande Brageskolan är tanken att Hagaskolan och de nuvarande paviljongerna ska ersättas med nya skolbyggnader. Men vi kommer även att undersöka möjligheten att bygga ytterligare en skola i Enebyberg – på annan plats – för att avlasta Brageskolan.

Jag beklagar verkligen situationen för drabbade elever, föräldrar och personal . Vi gör nu allt vi kan för att få en acceptabel kortsiktig lösning på plats så snart som möjligt, och en bra skolsituation i Enebyberg på längre sikt.

 

Lunch med förarna av grannsamverkansbilen

Idag hade jag nöjet att få träffa ett 15-tal förare av vår grannsamverkansbil. Grannsamverkansbilen bemannas av frivilliga och kör runt i kommunen på vardagar i syfte att förebygga brott. Även kommunens brottsförebyggare Annette Lindell deltog liksom polisen Mats Hessler. Förarna av bilen är verkligen vardagshjältar, tycker jag! De gör en stor insats helt på ideell basis, för att öka tryggheten i vår kommun. Stort tack till er!

 

Klimatsmart byggande i Danderyd

I veckans Mitt i Danderyd finns ett reportage om Danderyds klimatsmartaste bostadshus, som ligger på Bengt Färjares väg i Stocksund. Husen har byggts av Patriam och färdigställdes för något år sedan. I reportaget uttalar sig en av de nöjda boende i huset, nämligen vår egen föreningsordförande Ulla Hurtig Nielsen!

Läs reportaget i Mitt i Danderyd här: https://mitti.se/nyheter/bostad/danderyds-guldklassade-bostadshus/?omrade=danderyd

 

Full fart i valstugan!

Nu har valrörelsen kommit igång på allvar! Det är bra tryck i den moderata valstugan i Mörby centrum. Även dörrknackningen pågår för fullt! Själv var jag ute och knackade i onsdags, tillsammans med kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Hornberger. Det var mycket positivt och vi fick bra synpunkter och input för det fortsatta politiska arbetet. På söndag ska jag ut och knacka igen!

Du som vill göra en insats i kampanjen är hjärtligt välkommen att höra av dig till danderyd@moderaterna.se. Alla insatser behövs!

 

Trevlig helg!