Omarbeta samrådsförslaget för Nora torg

Moderaterna vill att samrådsförslaget till ny bebyggelse vid Nora torg omarbetas.

Föreningen för Nora torgs framtid har de senaste dagarna satt upp anslag i området runt Nora torg, som handlar om den enkät som föreningen gjort till de politiska partierna om hur de ser på en utveckling av Nora torg. När man läser anslagen kan man få intrycket att vi moderater vill driva igenom det samrådsförslag till ny bebyggelse som presenterades i mitten av mandatperioden. Det är fel. Vi vill tvärtom göra flera förändringar, vilket vi vid flera tillfällen har informerat föreningens representanter om. Det är tråkigt att vilseledande information nu sprids. Här följer det svar som vi moderater lämnat på föreningens enkät:

I den överenskommelse som ligger till grund för samarbetet mellan M-L-KD under mandatperioden 2015-2018 står att vi vill utreda möjligheten till fler bostäder vid Nora torg. Ett samrådsförslag presenterades i mitten av mandatperioden. Under samrådet inkom en hel del kritiska synpunkter från närboende, som framför allt gällde omfattningen av den föreslagna bebyggelsen.

Efter diskussion inom koalitionen M-L-KD har vi därför enats om att samrådsförslaget ska omarbetas enligt följande:
– den föreslagna bebyggelsen är för stor och ska minskas, och höjden på husen ska sänkas
– omdragningen av Noragårdsvägen ska inte genomföras, utan vägen ska i princip ha kvar nuvarande sträckning
– den nya bebyggelsen ska på ett bättre sätt anpassas till BRF Hornet, så att fastigheten inte stängs in på det sätt som är fallet i samrådsförslaget

Nu pågår en omarbetning av samrådsförslaget i enlighet med punkterna ovan. Vi beräknar att ett reviderat förslag kan presenteras under senhösten. Vi uppskattar den dialog vi har med närboende och er företrädare för Nora torgs framtid, och hoppas att vi ska kunna presentera ett omarbetat förslag som vinner större acceptans.