Olle Reichenbergs fredagsbrev 28 september

Nytt serviceboende i Mörbylund

Nu på måndag har vi sammanträde med kommunstyrelsen och då ska vi bland annat behandla ett ärende om bokningsavtal och depositionsavtal för 12 bostadsrättslägenheter inom projektet Invernesshöjden i Mörbylund. Detaljplanen för det nya bostadsområdet godkändes av kommunfullmäktige för ett drygt år sedan och omfattar över 400 lägenheter. Kommunen har genom exploateringsavtalet möjlighet att köpa ett antal bostäder att använda för kommunala ändamål. Beslutet vi ska fatta på måndag innebär att kommunen köper 12 bostadsrättslägenheter som ska användas som ett sk serviceboende. Avsikten är att flytta det befintliga serviceboendet vid Nora torg, som omfattar åtta bostäder, till det nya serviceboendet i Mörbylund. Boendet utökas med tre lägenheter och den tolfte lägenheten ska användas som gemensamhetslokal och personalutrymme. Behovet av platser på LSS-boenden och serviceboenden ökar, så det är glädjande att vi nu ges en möjlighet att inrymma ett nytt modernt boende i det nya bostadsområdet Invernesshöjden.

Avtackning av Micke och Shula

I några tidigare Fredagsbrev har jag skrivit om samarbetet inom Stockholm Nordost, StoNo. I StoNo ingår kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. StoNo bildades för drygt 10 år sedan, då det dåvarande samarbetet mellan samma kommuner, UNO (Utveckling Nordost), kom att omorganiseras. Motor i förändringsarbetet var min företrädare Gunnar Oom, som med sin energi och målmedvetenhet såg till att ena kommunerna bakom en förändrad strategi. Samarbetets nya inriktning genom StoNo blev att fokusera samordningen av de sex kommunernas hållning gentemot statliga och regionala myndigheter, framför allt i frågor som rör infrastruktur och regional planering. Den enkla grundidén är, att om sex kommuner talar med gemensam röst, så borde möjligheterna till genomslag vara större än om varje kommun jobbar helt separat.

När UNO blev StoNo bestämdes även att inrätta ett litet kansli för verksamheten med två samordnare. Samordnarna har sedan 2010 arbetat med att upparbeta kontaktytor gentemot statliga och regionala myndigheter och andra organ, samt skriva fram gemensamma remissyttranden för de sex kommunerna. Arbetet har varit framgångsrikt och gjort att den nordöstra länsdelen fått större del av olika medel för infrastruktursatsningar jämfört med förut, och StoNo-samarbetet har kommit att stå modell för andra kommuner som också insett vikten av samordning.

Idag har jag avtackat de båda samordnarna Mikael Engström och Shula Gladnikoff, som går i pension. Alla torde inse att det inte är enkelt att skriva fram ett yttrande som sex kommuner ska kunna stå bakom gemensamt. Men inte bara det – kommunerna har dessutom olika politiska majoriteter. Micke och Shula har inte bara lyckats samordna sex kommuners synpunkter, utan även i de allra flesta fall lyckats göra företrädare från både majoritet och opposition i kommunerna nöjda. Och det utan att urvattna de yttranden vi avgivit. Det är i sanning en konst, och den behärskar Micke och Shula till fullo! Jag har sedan 2017 haft förmånen att få vara ordförande för StoNo-kommunerna, och jag har verkligen uppskattat samarbetet och kontakterna med er båda! Jag önskar er all lycka till framöver!

En vittnesuppgift

Direkt efter ovan nämnda avtackning satte jag mig på min stol för att skriva detta Fredagsbrev. Men knappt hade jag slagit mig ner förrän Isabella Hökmark stod i dörren, och undrade om jag skulle kunna rycka in som bröllopsvittne. Bröllopsvittne??? Det är naturligtvis en fråga som är omöjlig att svara annat än “ja” på, så jag hängde med. Det visade sig att Isabella, som är en av kommunens vigselförrättare, skulle viga ett par här på Slottet och behövde två vittnen, varav jag blev det ena. Jag har aldrig tidigare varit på en sk borgerlig vigsel, så det var en intressant upplevelse. Isabella skötte sin uppgift alldeles utmärkt och brudparet svarade med glatt humör “JA” på hennes frågor, så allt avlöpte smidigt och lyckligt. Och nu sitter jag här och skriver igen, från det ena till det andra…

Trevlig helg!