Danderyd behöver platser för växelvård 

På fastigheten Ginnungagap finns beslut att bygga korttidsboende och om behov finns av ytterligare platser, är Kabbelekan, där gamla Solgården låg, möjlig. Att sätta spaden i jorden redan imorgon är naturligtvis vad jag och hela socialnämnden skulle önska, tyvärr är det av olika skäl inte möjligt.

På initiativ av majoriteten kommer socialkontoret vid socialnämndens kommande möte få i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta korttidsboende på något/några av de vård- och omsorgsboenden som finns i kommunen. Att bara ställa ett eller ett par rum till förfogande låter sig inte göras, man får inte blanda.

Vad vi vill ha utrett är om det går att ställa om en eller flera hela avdelningar, eller finns andra möjligheter för tillfälliga korttidsplatser intill dess att vi har en permanent lösning i kommunen.

 

Carina Erlandsson (M)

ordförande socialnämnden