M, L och KD överens om fortsatt samarbete i Danderyds kommun

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har tecknat en överenskommelse om att tillsammans fortsätta att leda Danderyds kommun under de kommande fyra åren. Den politiska plattformen har namnet ”Ett grönt och tryggt Danderyd med Sveriges bästa förskola, skola och äldreomsorg”.

– Vi moderater är mycket nöjda med samarbetet vi haft som koalition de senaste fyra åren och vi ser fram emot en fortsättning. Den nya plattformen borgar för en sund ekonomi i ett tufft läge med sviktande skatteintäkter. Vi har tagit till oss av den kritik som riktats mot oss i byggfrågor och i överenskommelsen betonar vi vikten av att behålla Danderyd som villastad. Byggprocesserna ska kännetecknas av varsamhet, transparens och dialog, säger Ulla Hurtig Nielsen (M), ordförande för Moderaterna i Danderyd.

– Från Liberalernas sida är vi belåtna med den gemensamma politiken i plattformen och ser fram emot ett fortsatt samarbete med moderater och kristdemokrater. Danderyd ska ha Sveriges bästa skola och då måste kommunen både attrahera de bästa lärarna med konkurrenskraftiga villkor och erbjuda permanenta skollokaler som främjar inlärning. Vi är också glada att vi är överens om att fasa ut den så kallade ”Danderydsmodellen”, säger Tommy Lindgren (L), ordförande för Liberalerna i Danderyd.

– För oss Kristdemokrater är trygghetsfrågan viktig. Vi är nöjda med att i överenskommelsen ha fått gehör för att driva frågan om att på försök få kommunal polisverksamhet i form av ett poliskontor i Danderyd. Vidare ser vi fram emot att få ett nytt vård- och omsorgsboende som byggs och ägs av kommunen, säger Joachim Gahm (KD), vice ordförande för Kristdemokraterna i Danderyd.

Överenskommelsen ”Ett grönt och tryggt Danderyd med Sveriges bästa förskola, skola och äldreomsorg kommer att kunna läsas i sin helhet på www.danderyd.se samt här.

För ytterligare information, kontakta:
Ulla Hurtig Nielsen (M), ordförande för Moderaterna i Danderyd, tel 0725-02 66 62, mail ulla@hurtig.com
Tommy Lindgren (L), ordförande för Liberalerna i Danderyd, tel 0702-11 11 40, mail tommy.lindgren@mentorsearch.se
Joachim Gahm (KD), vice ordförande för Kristdemokraterna i Danderyd, tel 0708 752 755,
mail joachim@gahm.com