Olle Reichenbergs fredagsbrev 9 november

Förslag till budget för 2019

I måndags behandlade kommunstyrelsen förslag till budget för Danderyds kommun för 2019. Det är en stram budget som koalitionen lägger fram. Vi har flera ekonomiska utmaningar. För det första är de ekonomiska prognoserna för kommun-Sverige som helhet dystra. Det finns flera förklaringar till det. Ett exempel är att en del av statsbidragen till kommunerna inte har någon uppräkningsfaktor, vilket gör att de successivt urholkas. Men vi ser också att konjunkturen mattas av. Enligt SKL:s senaste skatteprognos minskar skatteintäkterna för Danderyd både under innevarande år och 2019 med 5 miljoner kronor, och 2020 minskar de med 12 miljoner kronor jämfört med den tidigare prognosen. En märklig effekt när kommun-Sverige går sämre är att skatteutjämningen ökar. För Danderyds del beräknas utjämningen öka med knappt 25 miljoner de kommande åren. Samtidigt har staten ålagt kommunerna nya uppgifter, exempelvis kopplade till flyktingmottagande, men i vanlig ordning skickas inte tillräcklig finansiering med. Därmed drabbas en del av våra nämnder med ökade kostnader. Därtill kommer att vi de kommande åren kommer att vara återhållsamma då det gäller bostadsbyggande, vilket gör att exploateringsintäkterna minskar framöver. Dessutom innebär det att antalet nya skattebetalare i Danderyd ökar i makligare takt jämfört med många andra stockholmskommuner, vilket givetvis påverkar våra framtida skatteintäkter.

För att klara dessa utmaningar innehåller budgeten besparingar på nämnderna med knappt 20 miljoner kronor. Utöver det föreslås en höjning av kommunalskatten med 20 öre, till 17:55. För en moderat är det alltid jobbigt att föreslå en skattehöjning. De gånger jag som danderydspolitiker under 30 år har varit med om att höja skatten tidigare har motivet alltid varit skatteutjämningen. Och så är det alltså även denna gång. Intäkterna som en skattehöjning med 20 öre ger motsvarar i stort sett den ökning av utjämningsskatten som vi nu står inför. Höjningen är alltså en konsekvens av den rödgröna regeringens politik. Samtidigt ska vi vara ärliga med att knappast heller en Alliansregering skulle förmå att i grunden ändra utjämningssystemet. Det som Anders Borg gjorde som finansminister var att skjuta till ytterligare en statlig miljard till systemet, vilket gjorde att ökningen av utjämningen för Danderyd och andra drabbade kommuner i alla fall bromsades, men inte heller den regeringen klarade av att i grunden förändra systemet. Sedan kom Stefan Löfvén och Magdalena Andersson och ryckte bort den där extra miljarden, och effekten av det har drabbat Danderyd de senaste åren (ökad utjämning med ca 30 miljoner kronor denna mandatperiod). Och nu när kommun-Sverige går sämre blir effekten alltså att utjämningen ökar ytterligare.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 29 november.