Olle Reichenbergs fredagsbrev 16 november

2,9 miljarder mer till sjukvård och kollektivtrafik i förslaget till budget för Region Stockholm

I veckan presenterade den nya blågröna koalitionen i Stockholms läns landsting förslaget till budget för 2019, den budget som blir det första för Region Stockholm som bildas den 1 januari 2019. Här är några exempel på vad budgetförslaget innehåller:

– Region Stockholm ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare för vårdens medarbetare. Fler beslut ska fattas av chefer och medarbetare i verksamheterna och färre av politiker.
– Ökat fokus på primärvården – satsning på 360 miljoner kronor.
– Fast husläkare för alla som vill.
– Första linjens psykiatri byggs ut och förstärks – 30 miljoner kronor som del av en primärvårdssatsning.
– Kösatsning för bättre vårdflöden – 70 miljoner kronor för snabbare vård.
– Handlingsplanen mot självmord implementeras under 2019.
– 200 miljoner kronor till utbildning och kompetensutveckling, såsom fler AT och ST-tjänster samt betald specialistutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor.
– Trygghetsutbildning införs för vårdens medarbetare, 5 miljoner kronor.
– Vårdvalen ska ses över för bättre samverkan mellan vårdgivare och ökad kostnadskontroll.
– Utökning av digital tillgänglighet med digital vårdgaranti.
– Sammanhållen seniorvård.
– Utbyggnad av antalet geriatriska vårdplatser.
– De sista planerade närakuterna för barn och vuxna ska öppna under 2019.
– Kollektivtrafiken byggs ut med 46 nya spårstationer och 6 mil nya spår.
– Riktad satsning görs på busstrafiken omfattande 160 miljoner kronor som ger drygt 127 000 nya avgångar i länet nästa år.
– 5 miljoner kronor satsas på en ny mobil kundservice i SL-trafiken, som ska stärka upp servicen och trafikinformationen till resenärerna.
– Trygghetspaket på 30 miljoner kronor i kollektivtrafiken, som bland annat ska ge fler trygghetskameror och ordningsvakter samt ökade insatser mot klotter och skadegörelse.

Landstingsfullmäktige fattar beslut om budgeten den 11-12 december.