Hanna Bocander vald som kommunstyrelsens ordförande

Nu har kommunfullmäktige valt Hanna Bocander (M) som kommunstyrelseordförande kommande fyra år. Vi säger ett stort grattis till Hanna och till alla moderater som ikväll valts till viktiga uppdrag i Danderyds kommun. Läs Hanna Bocanders tal till kommunfullmäktige nedan.

”Ordförande, ledamöter,
Jag vill tacka för förtroendet, och samtidigt gratulera alla som ikväll blivit valda till viktiga uppdrag i kommunen. Jag vill också rikta ett varmt tack till avgående kommunstyrelse- orförande Olle Reichenberg för de åtta år som du lagt ner din tid och din själ i detta uppdrag. Jag vill tacka dig för den finess med vilket du lett mötena, och för ditt professionella och diplomatiska förhållningssätt, även i de svåraste frågorna. Stort tack Olle!

Idag är en speciell dag på flera sätt, för mig personligen men även för Sverige. Idag flaggas det, för det är det nämligen exakt på dagen, etthundra år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet, som gjorde att min mormors mor Johanna, och alla andra kvinnor i vårt land, fick samma rätt som andra – nämligen rösträtt, och därigenom också möjliggjorde för mig att stå här idag. Demokrati ligger till grund för de värden som vårt land bygger på, och idag är en dag att högtidlighålla 100-årsminnet av demokratins genombrott i Sverige.

Jag tänkte också tala kort om två viktiga frågor; respekt och ansvar. Alla politiker i vår församling förtjänar respekt. Vi är alla människor som lägger en betydande del av vår fritid för att utveckla ett bättre Danderyd. Målbilden varierar en smula och kanske vägen dit varierar ännu mer, men det viktiga är att vi har goda samtal och lyssnar på varandra, eftersom lösningar ofta blir bättre om fler bidrar till dem.

Som kommunstyrelsens ordförande har jag ett ansvar för hela kommunstyrelsen och för att alla partier kan göra sig hörda, både i majoritet och opposition. Jag hoppas att vi gemensamt ska bidra till ett konstruktivt samtalsklimat och en god ton i vår debatt och i vår gemensamma strävan efter ett bättre Danderyd.

Vi delar alla en demokratisk utmaning och det är att allt färre är villiga att engagera sig politiskt. Om vi som partier, inte lyckas spegla kommuninvånarna i vår representation, finns en risk för ett växande avstånd mellan oss fritidspolitiker och Danderydsborna vi representerar. I detta har vi också över tiden ett gemensamt ansvar att skapa ett attraktivt och inbjudande politiskt klimat.

Jag skulle också vilja säga några ord om alla de Danderydsbor som möjliggör det politiska livet i kommunen. Jag menar då givetvis de som, när vi är här, hämtar barn, skjutsar till fritidsaktiviteter, läser läxor eller den som ännu en kväll får äta middagen utan sin respektive. Här vill jag ta tillfället i akt att tacka min egen familj, min man Johan, och våra tre barn. Det kräver stora uppoffringar att leva med en fritidspolitiker som ägnar dagarna åt arbete, och kvällarna åt politik. Samtidigt hoppas jag få vara en förebild, och jag är stolt över att kunna visa mina barn hur demokrati fungerar i praktiken.

Vi har en fantastisk kommun, och jag är väldigt stolt över att både kunna säga, och känna, att jag är från Danderyd, trots att nog alla kan höra att det inte är här jag är uppväxt. Vad är det då som gör Danderyd så unikt och varför flyttar man hit? Danderyd har karaktären av en småstad i storstadens omedelbara närhet, samtidigt har vi nära till skärgården, vi har fina grönområden och på det stora hela så är Danderyd ett tryggt samhälle där vi bryr oss om varandra, det visar inte minst allt engagemang i föreningar och i debattforum på nätet. Vi hjälper gemensamt bortsprungna hundar att hitta hem, vi har en omfattande grannsamverkan, och när det kommer flyktingar, då sluter Danderydsborna och föreningslivet upp. Vi har höga krav på oss själva – för att vi förstår att vägen in i det svenska samhället går via oss etablerade svenskar.

Lika lite som det var en slump att det blev lika och allmän rösträtt för hundra år sedan, lika lite är det en slump att Danderyd är vad det är idag. Danderyd är ett resultat av mångas gemensamma strävan och engagemang, och följden av kloka politiska beslut. Nu är det vår uppgift att förvalta det som är gott, och utveckla det som kan bli bättre.

Jag drivs av att arbeta för förbättring, tillsammans med andra, och med tydliga mål. Jag tror också att det är människor själva som bäst vet hur de ska leva sina liv och inte vi politiker. I den inställningen ligger det en viktig uppgift att se till att våra gemensamma skattekronor används så effektivt som möjligt. Vi politiker i den här församlingen, har fått förtroendet att göra dessa prioriteringar åt Danderydsborna, och vart fjärde år har Danderydsborna genom sin röst, sin yttersta möjlighet att berätta för oss hur de tycker att vi har utfört vårt uppdrag.

Avslutningsvis vill jag säga att jag ser mycket fram emot att arbeta för ett ännu bättre Danderyd kommande mandatperiod och jag vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Tack!”