En socialtjänst att vara stolt över, både idag och imorgon

Socialnämnden har nu fattat beslut, både vad som kan stramas åt, men också vilka delar inom nämndens ansvarsområden som är nödvändiga och som måste få knådas ett varv till. Vi vill både idag och imorgon ha en socialtjänst värd namnet, som vi kan vara stolta över.

Arbetet med att hitta tänkbara besparingar på kort och lång sikt har skett under tidspress. I socialnämnden ser vi att det kan finnas möjlighet till ytterligare översyn och tänkbara effektiviseringar, dock måste det arbetet ges tid.

– Socialnämnden har beslutat att föreslå att den kommunala hemtjänsten läggs ner vid kommande årsskifte. Under en lång följd av år har den gått med underskott och för att kunna behålla den kvalitet som vi vill ha finns ingen annan väg, säger Carina Erlandsson, ordförande socialnämnden. De som har hemtjänst idag ska få hemtjänst även imorgon, vi värnar kvaliteten högre än att behålla kommunal hemtjänst, fortsätter Carina Erlandsson.

– I Danderyd, precis som i hela Sverige, ökar orosanmälningarna om barn som far, eller riskerar att fara illa. Att spara in på vårt resursteam, som jobbar med stöd till barn och familjer, är inte kostnadseffektivt. Barnen måste få, och har rätt till stöd och hjälp, alternativet att köpa in tjänsterna blir bara dyrare, inte bättre, säger Bigitta Sundman, vice ordförande socialutskottet och ledamot socialnämnden.

– Danderyd tar emot och har tagit emot flyktingar som anvisas till oss. Nyckeln till integration och självförsörjning är svenska språket och arbete, där fyller både våra arbetscoacher och vårt unika Välkomstcenter en viktig funktion. Jag är så stolt över det engagemang danderydsborna visar både genom vårt stora föreningsliv och över de många volontärerna. Att snåla in här är att skjuta sig själv i foten, säger Carina Erlandsson (M) ordförande socialnämnden.

Carina Erlandsson (M) ordförande socialnämnden, Danderyd
Tel. 0708 305 925 carina.erlandsson@danderyd.se

Bigitta Sundman (M) vice ordförande socialutskottet, ledamot socialnämnden
Tel. 070 620 40 56