Moderata seniorer

När: 10 juni, kl.12
Var:Ekeby Gård hos Christer Bergquist

Den 10 juni 12.00 (Obs tiden) blir det ett annorlunda seniormöte. Vi upprepar förra årets lyckade besök hos Christer Bergquist på Ekeby Gård och där vi efter rundvandring och information om hur det är att driva jordbruk i en tättbefolkad storstadsregion äter en sopplunch inne i maskinhallen. I samband med lunchen kommer vår KSO Hanna Bocander tala om det första halvåret med den nya moderata ledningen i Danderyd där vi brottas med tuffa besparingar och förslag till skattehöjningar för att få Danderyds ekonomi i balans.

Med på mötet kommer också vår gruppledare Johanna Hornberger som kommer att komplettera Hanna men framförallt ge oss en bild av hur Moderaterna arbetar i Riksdagen med de viktiga skattefrågorna. Förutom sin roll i Danderyd är Johanna politiskt sakkunnig till Moderaterna i Skatteutskottet.

Med tanke på att vi bjuder på lunch behöver vi veta hur många som kommer och jag är därför tacksam om Du senast den 5 juni anmäler Dig till mig, 070 453 96 20 eller på mail hafstrom-edenfeldt@telia.com. Även icke seniorer är mycket välkomna

Hjärtligt välkomna
Erik Hafström