DANDERYDS ELEVER PRESTERAR BÄST I SVERIGE

I slutet av förra veckan släppte Skolverket betygsstatistiken från vårterminen 2019 kring hur landets niondeklassare presterade.
När det gäller meritvärden så ligger Danderyd i topp.
De genomsnittliga meritvärdena i Danderyd uppgick till 274,2, medelvärdet för alla kommuner låg på 220,1.
Även när det gäller andelen behöriga till gymnasiet placerade sig Danderydseleverna bra. En behörighetsgrad på 96,6 procent ger en placering bland de tio kommunerna i toppen. Medelvärdet för landets kommuner låg på 82 procent.