Nomineringar till Socialnämndens kvalitetspris

Till årets kvalitetspris har Anhörigföreningen i Danderyd, Hemtjänst Anne Stalin, Idala seniorträff, Klingsta vård- och omsorgsboende, Stocksundsgården och Tallgårdens vård- och omsorgsboende nominerats, pristagarna utses den 25 oktober.

– Det här är sjätte gången jag får förmånen att arbeta i juryn för kvalitetspriset och det är imponerande att se utvecklingen, varje år nya idéer och förbättringar, säger Carina Erlandsson (M) ordförande i juryn kvalitetspriset och socialnämnden.

Den 25 oktober på Djursholms slott delas ett 1:a pris, bestående av konstverket Omsorg av Heikki Haapanen samt 60 000 kr, och ett 2:a pris om 40 000 kr ut, dessutom får pristagarna tillfälle att där och då berätta om sitt arbete för att på så sätt sprida det goda exemplet.
Läs mer här: https://www.danderyd.se/nyheter/socialnamndens-kvalitetspris/