Moderata seniorer

När: onsdag 6 november 14.00
Var:Ebba Grips rum, Slottet

Onsdagen den 6 november 14.00 besökte Håkan Gergils oss och talade om ett mycket viktigt ämne ”Hur kan Sverige leva upp till sin potential?”. Håkan Gergils var ordförande i Aktieägarnas riksförbund på 80-talet och arbetar nu främst med innovationsfrågor och sitter med i styrgruppen för IVA:s nya projekt ”Innovationskraft Sverige”. Han bloggar regelbundet och kritiskt om regeringens oförmåga att utveckla Sverige.

Här följer ett referat från mötet:
– Sverige arbetar alltför kortsiktigt och den nuvarande regeringen uppträder som motståndare mot näringslivet. Ett allt för komplext regelverk tynger stora delar av våra företag. Stora långbänkar när det gäller infrastruktur. Bara den 4:e bana på Arlanda kommer att ta 20 år att få färdig med utredningar, överprövningar och överklaganden

– Våra byggprocesser tar för lång tid med alla överklaganden, ibland upp till 10 år. Jämför Danmark som klarar det på 3 år

– Hur illa det står till i regeringskansliet har jag många gånger skrivit och bloggat om och även redovisat konstruktiva lösningar för den som har huvudansvaret. Många tror att det viktigaste för Stefan Löfven just nu är att hålla 73 punktsavtalet/Januariavtalet. Men det viktigaste är istället att behålla regeringsmakten till varje pris

– När det gäller brottsbekämpning kan vi gå tillbaka till Göran Perssons regering 2005, då Beredningen för rättsväsendets utveckling, BRU kom med sitt sjätte betänkande. Beredningen tillsattes redan 2000 men att endast lite av det som föreslagits genomförts beror på att alla regeringar från 2005 och framåt älskat Långbänken. Men hade politikerna tagit Beredningen på allvar från början så hade vi inte haft vår nuvarande gängkriminalitet.

– När vi talar om Långbänk kan jag inte låta bli att nämna vad som händer i Kina på 5G området. 5G introduceras i Peking och Shanghai idag efter intensivt arbete. Vid årsskiftet ska 50 städer ha fått 5G. Stefan Löfven lovade våren 2018 att Sverige skulle leda 5G utvecklingen i världen. Sverige kommer inte att utlysa näten förrän någon gång nästa år. Det är som med de gängkriminella, man säger en sak men gör ingenting

– Håkan Gergils tog också upp den ekonomiska krisen i många kommuner och menade att om kommunerna tillåts digitalisera skulle det se helt annorlunda ut. Hän hänvisade till Kommunutredningens rapport ”Förbjuden framtid? Den digitala kommunen”. I den konstateras att på 10 år skulle digitaliseringen kunna åstadkomma en besparing i kommunerna på 25-30 procent. Utredningen har en exempelkatalog med 47 mycket konkreta exempel på digitalisering som skulle kunna genomföras.

Erik Hafström