Gruppmöte den 6 februari

När: Torsdag den 6 februari kl. 19.00

Var: Banérsalen, Djursholms slott

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunstyrelsesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara.

Övriga moderata förtroendevalda är varmt välkomna att närvara och att delta i diskussion och debatt, liksom de intresserade moderata medlemmar som i förväg anmäler sig till gruppsekreteraren, på mailadress robert@nibelius.se.

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/.

Varmt välkomna!
Johanna Hornberger
Gruppledare Kommunfullmäktige (M)