Informationsmöte med finansregionråd Irene Svenonius

När: Torsdag 20 februari kl. 18.00-19.00
Var: Täby kommunhus, Esplanaden 3, Täby centrum

Kom och lyssna på vad som händer i Stockholmsvården och vad Moderaterna i Region Stockholm gör för att stärka vården.

Trots mediebilden är de stora dragen i vad som nu händer en del av en planerad omorganisation av vården, som dessutom kommer ske i hela Sverige eftersom även regering och riksdag så beslutat.

– Vad innebär omställningen av vården och Framtidens hälsa-och sjukvård (FHS) i Stockholm?
– Hur långt har vi kommit, vilka effekter kan vi redan se och vad återstår?

Ta chansen att få fördjupade kunskaper och möjlighet att ställa frågortill Finansregionråd Irene Svenonius!

Anmälan till taby@moderaterna.se senast den 19 februari.