Inställt – Medlemsmöte hos Moderaterna i Sollentuna den 16 mars

När: Mötet inställt
Var: Amorinasalen, Aniaraplatsen 2 (Bibliotekshuset)

Vi har bjudit in Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner, för att berätta om hur kommunen och regionen kan samverka för att främja medborgarnas psykiska hälsa.
Ing-Marie, som också arbetar som överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, vet att det krävs insatser inom många olika områden om vi ska kunna vända utvecklingen vad gäller psykisk ohälsa i samhället. Det krävs uthållighet och tydliga visioner förankrade i politiken, samtidigt som det måste finnas utrymme att prova nya lovande metoder och arbetssätt.
Ett unikt innovativt projekt finns redan i Sollentuna som vi kan vara stolta över: Solvillan!

Tag gärna med dig 1–2 släktingar och vänner som är intresserade av moderat politik och frågor runt psykisk ohälsa!

Varmt välkommen önskar styrelsen i Sollentunamoderaterna.

Anmälan till eva.e.tuner1@gmail.com eller 073–6468012 senast 13 mars, tack!