Information med anledning Covid-19

Bästa moderat,

Danderyds kommun arbetar aktivt med att begränsa och minska smittspridning av COVID-19. Parallellt med detta pågår intensiva förberedelser för att säkerställa att vår kärnverksamhet kan bedrivas även i en situation där fler insjuknar och med omfattande personalbortfall som resultat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder i princip dagligen och informeras löpande av kommundirektören. Under eftermiddagen idag (torsdag 12 mars) fattade ett enigt KSAU beslut att uppmana berörda nämnder att verkställa avbrytande av verksamheter och aktiviteter. En rekommendation som i praktiken innebär att sammankomster och evenemang i kommunens regi samt kommunens seniorträffar föreslås stängas med omedelbar verkan och till och med den 26 april 2020. Vad gäller övriga verksamheter utanför kommunens kärnuppdrag kommer nya rekommendationer att lämnas under morgondagen. KSAU sammanträder åter imorgon klockan 14.30. KSAU kan då komma att ta beslut om att lämna nya och ytterligare rekommendationer till nämnderna.

Som kommunstyrelseordförande har jag ett stort ansvar att göra vad jag kan för att minska smittspridning genom att fatta nödvändiga beslut. Som ett led i det ställer jag in min närvaro på alla offentliga sammankomster samt möten av ”icke-nödvändig” karaktär tills vidare. En stor del av mitt uppdrag handlar om att möta danderydsbor och att företräda kommunen. För egen del är detta beslut därför inget jag tar lätt på, men det är nu jag som individ och företrädare för kommunen har möjlighet att agera för att fördröja och minska spridningen av covid-19. Många, men långt ifrån alla kontakter och möten jag har kan också kan lösas genom videokonferens, telefon och mail.

Jag får många frågor om eventuell stängning av skolor varför jag önskar redogöra för min syn på frågan. Ett beslut om generell stängning av skolor är något som fattas på statlig nivå och inte av enskilda kommuner. Vi måste även fortsättningsvis ha samhällsnödvändiga funktioner igång, i det ingår skola och barnomsorg. Detta för att vår sjukvårdspersonal, våra brandmän, poliser och de som levererar mat till våra butiker, el till våra kontantuttag och vatten i våra kranar ska kunna fortsätta att gå till sina arbeten.

Jag ber er att visa förståelse för att det uppstår överbelastning inom vissa områden inom den kommunala förvaltningen och att det exempelvis kan ta längre tid än normalt att få svar på frågor. Danderyds kommun arbetar löpande med att informera via sin hemsida ( www.danderyd.se ) men behovet av snabb respons är ibland större än vad kommunen hinner tillgodose.

Slutligen önskar jag att vi med hänsyn till vår omgivning och medmänniskor gör vad vi kan för att så snabbt som möjligt begränsa smittspridning. Stanna hemma om du inte är frisk, tvätta händerna och använd handsprit och om möjligt undvik stora folksamlingar!

I dessa frågor arbetar jag och vår gruppledare Johanna Hornberger nära. Johanna är också ledamot i KSAU och avlastar mig i flera frågor, ni får också gärna höra av er till Johanna med eventuella funderingar.

Vänliga hälsningar

Hanna Bocander
Kommunstyrelsens Ordförande
hanna.bocander@danderyd.se