Moderata seniorer den 2 december

När: Onsdag den 2 december, kl.14.00
Var: Digitalt möte, Zoom

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander talar om den nyss antagna budgeten och litet annat.

Mötet blir på Zoom med tanke på omständigheterna.  En länk kommer att skickas ut till de som har anmält sig. Anmäl er till Ingrid Erneman under adress i-erneman@tele2.se. Ingrid bekräftar Ditt deltagande. Om Du får förhinder, vänligen meddela Ingrid.

Erik Hafström