Delta i politikutveckling!

Bästa Medlem,

Torsdagen 28 maj markerade starten för förberedelserna inför valet 2022 med en kick-off för politikutvecklingen.

Det kan förefalla långt till nästa val, men utöver ett valmanifest ska bland annat en tillhörande kampanjstrategi tas fram och kandidater väljas, innan valkampanjen inleds. Det kommer krävas ett stort arbete för att vinna tillbaka de väljare som lämnade oss förra valet. Vi behöver allt engagemang vi kan samla för att tillsammans nå målet om ett ökat väljarstöd.

Politikutvecklingsarbetet kommer att utgå ifrån följande arbetsgrupper (leds av företrädare inom parentes):
– Förskola och Skola (Linnéa Sundman)
– Äldreomsorg, social omsorg (Carina Erlandsson)
– Trafik, teknik och fastigheter (Leo Smidhammar)
– Byggande (Claes Breitholtz)
– Kultur & och fritid (Robert Nibelius)
– Moderata seniorer (Erik Hafström)

Nu vänder vi oss till dig som är medlem i Moderaterna i Danderyd. Vilket Danderyd vill du se i framtiden? Vilka frågor är viktiga för dig och oss moderater? Vilken politik vill du att Moderaterna i Danderyd ska föra under nästa mandatperiod?

Vi ser fram emot ditt deltagande i politikutvecklingsarbetet! Anmäl dig till arbetsgrupperna på danderyd@moderaterna.se.

Inte medlem ännu? Gå med idag https://danderydsmoderaterna.se/bli-medlem/ och bidra till att göra vårt Danderyd lite bättre varje dag!

Johanna Hornberger och Christian Hoas
Gruppledare respektive Föreningsordförande