Gruppmöte på distans den 11 juni

När: Torsdag den 11 juni kl. 19.00

Var: Distans via Teams eller telefon

Bäste medlem!

Även denna gång så kommer vi att köra vårt gruppmöte på distans och du ansluter bäst till konferensen genom att ladda ner Teams på din dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan du ringa in till konferensen, mer information om hur du går tillväga kommer att skickas ut till de som anmäler sig till distansmötet.

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktige-sammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering. Eventuella förhinder meddelas till gruppsekreteraren, robert@nibelius.se

Övriga moderata förtroendevalda är varmt välkomna att närvara och att delta i diskussion och debatt, liksom de intresserade moderata medlemmar som i förväg anmäler sig till gruppsekreteraren, senast torsdag den 11 juni kl 12:00, på mailadress robert@nibelius.se
Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/
Dagordning för gruppmöte:

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Corona-uppdatering
3. Genomgång av ärenden inför nästa Kommunfullmäktigesammanträde
4. Genomgång av ärenden inför nästa Kommunstyrelsesammanträde
5. Information från föreningsstyrelsen
6. Övrigt
7. Mötets avslutande

Välkomna till nästa gruppmöte, glöm inte att föranmäla dig. Under medlemsaktiviteter hittar du även datum för kommande gruppmöten.

Vänlig hälsning

Johanna Hornberger
Gruppledare Kommunfullmäktige (M)
070 646 56 90
Johanna.Hornberger@moderaterna.se