Gruppmöte den 27 augusti

När: Torsdag den 27 augusti kl. 19.00

Var: På distans, via Teams

Välkomna tillbaka efter en speciell sommar präglad av Covid-19 men som jag hoppas ändå har bidragit med sol, vila och härliga upplevelser till er alla!

Vi kommer genomföra terminens första gruppmöte nästa vecka på distans och ni ansluter bäst till konferensen genom att ladda ner Teams på er dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan ni ringa in till konferensen, mera information om hur ni går tillväga kommer att skickas ut till de som anmäler sig till distansmötet. Anmäl dig senast torsdag den 27:e augusti kl: 10:00, på mailadress robert@nibelius.se. Uppkopplingsuppgifter till mötet skickas ut till de som har anmält sig till mötet.

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunstyrelsesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara.

Övriga moderata förtroendevalda är varmt välkomna att närvara och att delta i diskussion och debatt, liksom de intresserade moderata medlemmar som i förväg anmäler sig till gruppsekreteraren, på mailadress robert@nibelius.se.

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/.

Varmt välkomna!
Johanna Hornberger
Gruppledare Kommunfullmäktige (M)