Gruppmöte 17 september

När: Torsdag den 17 september kl. 19.00

Var: Banérsalen, Djursholms slott och på distans via Teams eller telefon

Bästa medlem!

Nu är det dags för vackra septembers gruppmöte där vi för första gången avser att testa på att kombinera fysisk närvaro med att delta på distans. Det är en utmaning, men om vi klarar av att genomföra kommunens fullmäktigesammanträden på så sätt så ska väl även vi klara det. Tålamod och avstängda mikrofoner kommer krävas av oss alla. ? Antalet som kan närvara fysiskt är begränsat för att minska risken för smittspridning. Vid behov kommer därför ledamöter och ersättare i kommunfullmäktigegruppen prioriteras.

Ni som deltar på distans ansluter bäst till mötet genom att ladda ner Teams på er dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan ni ringa in till mötet. Mera information om hur ni går tillväga kommer att skickas ut till de som föranmäler sig till distansmötet.

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering. Övriga moderata förtroendevalda liksom intresserade moderata medlemmar är varmt välkomna att närvara och delta i diskussion och debatt.

Förtroendevalda och medlemmar utanför kommunfullmäktigegruppen behöver föranmäla sig senast torsdagen den 17 september kl: 10.00. Föranmälan och eventuella förhinder meddelas till gruppsekreterare Robert Nibelius på danderydsmoderaterna@gmail.com

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/ Nedan hittar ni dagordning samt datum för kommande gruppmöten.

Varmt välkomna!
Hälsningar
Johanna Hornberger
Gruppledare Kommunfullmäktige (M)
070 646 56 90
Johanna.Hornberger@moderaterna.se

Dagordning för gruppmöte:

Mötets öppnande
Budgetprocessen
Genomgång av ärenden inför nästa Kommunfullmäktigesammanträde
Genomgång av ärenden inför nästa Kommunstyrelsesammanträde
Information från föreningsstyrelsen
Övrigt
Mötets avslutande