Moderata seniorer den 7 oktober

När: Onsdag den 7 oktober, kl.14.00
Var: Banérsalen, Slottet (begränsat till 20 deltagare)

Välkomna till nästa möte med Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson.
Hon kommer att presentera socialnämndens viktiga och skiftande arbete i Danderyd och tar bl.a upp behovet av särskilda boenden i Danderyd idag och längre fram. Vilka planer finns för ytterligare boenden och hur är läget för det mycket efterfrågade korttidsboendet i Danderyd.
Många frågor kommer säkert att ställas om det beslutade särskilda boendet på Ginnungagap, när startar byggandet?

I anslutning till mötet diskuterar vi seniorernas bidrag till den politiska plattformen 2022. Vår KSO Hanna Bocander kommer att inleda mötet med en aktuell bild om det politiska läget i kommunen.

Även denna gång kommer vi att vara i Banérsalen och begränsa antalet deltagare till högst 20 så att vi kan sitta väl utspridda. Detta gör att vi måste begära in anmälan i förväg och den görs till i-erneman@tele2.se. Då gäller principen först till kvarn. De som anmält sig och kommer med får meddelande om detta.
Anmälan om deltagande senast den 2 oktober. Blir det fler än 20 anmälda sätts de som ej får plats på väntelista och meddelas om detta.

Hjärtligt välkomna
Erik Hafström