Moderata seniorer den 3 februari

Var: På distans. Zoom
När: 3 februari, kl. 14.00

Vårens första möte blir onsdagen den 3 februari 14.00 då Leo Smidhammar, 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden kommer att informera om Tekniska nämndens omfattande verksamhet. Speciellt intressant blir det att diskutera den trafikstrategi för Danderyd som nämnden arbetar med.
Vid samma möte deltar också Inger Olsson Blomberg, 1:e vice ordförande i Fastighetsnämnden och presenterar Fastighetsnämndens verksamhet.

Mötet blir på Zoom med tanke på omständigheterna.  En länk kommer att skickas ut till de som har anmält sig. Anmäl er till Ingrid Erneman under adress ierneman51@gmail.com. Ingrid bekräftar Ditt deltagande. Om Du får förhinder, vänligen meddela Ingrid.

Erik Hafström