Årsmöte den 25 februari – talare Niklas Wykman

När: torsdagen den 25 februari, kl.18.00
Var: digitalt möte – via Zoom

Välkommen till årsmöte med Moderaterna i Danderyd!
Se hela kallelsen genom att klicka här.

Årsmötestalare: Niklas Wykman, riksdagsman och Moderaternas skattepolitiske talesperson
Program:
Kl 17:15 Startar inloggning och digital närvaroregistrering
Kl 18:00 Talar Niklas Wykman med frågestund
Kl 19:00 Årsmötesförhandlingar
Kl 19:45 Årsmötet avslutas
Kl 19:45 Hittills anmälda kandidater från Danderyd för Riksdag och Region 2022 presenterar sig kort (totalt ca 30 minuter)

För att delta vid årsmötesförhandlingar krävs medlemskap. Rösträtt gäller enligt fastställd röstlängd.

Anmälan att delta skickas till danderyd@moderaterna.se senast den 18 februari.

Föreningen kommer att skicka instruktioner för Zoom och det digitala voteringssystemet i god tid innan årsmötet.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga för beställning fr.o.m. den 18 februari genom e-post danderyd@moderaterna.se

Eventuella frågor hänvisas till ordföranden Christian Hoas, 0707 15 80 39. Om någon medlem önskar hjälp med utskrift av handlingar, kontakta styrelsen via e-post, danderyd@moderaterna.se.

Motioner skickas till e-post danderyd@moderaterna.se senast den 11 februari.

Varmt välkommen!
Bästa hälsningar,
Styrelsen för Moderaterna i Danderyd