Vi stöttar Danderyds restauranger

2021-02-10

Coronapandemin har slagit hårt mot vissa branscher, särskilt mot företag verksamma inom restaurang, konferens och hotell.
För att stötta företagen och därmed minska risken för konkurser och högre arbetslöshet föreslår vi tillsammans med Liberalerna och KD en tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för tillsyn enligt alkohollagen och markupplåtelse för uteserveringar.

Här nedan kan du läsa hela pressmeddelandet:
Företagen har påverkats både av lagstiftning, råd och rekommendationer som införts. Läget har förvärrats efter att förbudet om alkoholservering efter kl. 20 infördes och begränsningen till max fyra personer per sällskap. En begränsning som igår förlängdes ytterligare av regeringen.

För restauranger, pubar och barer är alkoholförsäljning en viktig inkomstkälla. En befrielse från tillsynsavgiften är ett sätt att stötta företagen. Detsamma gäller om kommunen inte tar ut någon avgift för upplåtelse av mark för uteserveringar i anslutning till befintliga restauranger, pubar och barer.

Kommunstyrelsen har därför nu i måndags den 8/2 beslutat skicka förslaget vidare till socialnämnden och tekniska nämnden som ansvariga nämnder för synpunkter.

Slutligt beslut förväntas kunna fattas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 2021.

– Regeringen och Folkhälsomyndigheten har i princip slagit undan benen för hela krogbranschen och det minsta vi som kommun kan göra för att i någon mån mildra effekterna är att tillfälligt efterskänka årets tillsynsavgift, säger Hanna Bocander (M), ordförande kommunstyrelsen. Uppropet med slammer av grytor och kastruller visar högt och tydligt att krogbranschen vill ha och behöver hjälp, jag vill med förslaget göra vad vi kan, fortsätter Hanna Bocander.

– Avgiften för markupplåtelse är inte så stor men sammantaget visar hela förslaget att vi har en vilja att hjälpa en bransch som verkligen drabbats hårt av pandemin, säger Bengt Sylvan (L) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen och ordförande tekniska nämnden.

– Det finns 26 restauranger i Danderyd med serveringstillstånd och att inte ta ut avgift för årets tillsyn är en tydlig signal till dessa näringsidkare att vi vill ha dem kvar när livet kan återgå till det normala, säger Milles Lindgren (KD).

– Våra företag och företagare är grunden för vår välfärd. Restauranger har idag en orimlig situation som de inte rår över. Där staten inte når hela vägen får vi försöka göra vad vi kan, betonar Johanna Hornberger (M) gruppledare.

– Många invånare i vår kommun hjälper till främst genom take-away, men det kan inte kompensera för försäljningen av alkohol på kvällar, säger Birgitta Lindgren (L) gruppledare.

Hanna Bocander (M) ordförande kommunstyrelsen, Danderyd
hanna.bocander@danderyd.se