Moderata seniorer den 3 mars

Var: Digitalt via Zoom
När: Onsdag den 3 mars kl. 14.00

Hjärtligt välkomna till vårens andra möte med Moderata seniorer i Danderyd då Adam Reuterskiöld gästar oss. Det allvarliga Coronaläget gör att vi liksom förra gången träffas digitalt.

Adam Reuterskiöld är Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö och är ordförande för Länsmoderaternas idégrupp som skall ta fram underlag för den politik som vi Länsmoderater skall driva i valrörelsen 2022. Moderaternas strakaste fäste i landet just nu är Stockholms län där vi moderater just nu är största parti och har möjlighet att nå 30 %. Adam kommer att presentera idégruppens tankar och förslag och ta emot Edra inspel. Han kommer även att ge en information Ekerö kommun.

Vårt digitala möte blir på Zoom och teknikansvarig blir liksom tidigare vår vice ordförande Fredrik Näslund, Ingrid Erneman och jag blir moderatorer.

En länk skickas till alla som anmäler sig. Anmälan går till Ingrid Erneman under adress ierneman51@gmail.com senast den 27 februari. Ingrid bekräftar Ditt deltagande. Om Du får förhinder, vänligen meddela Ingrid.

Vår KSO Hanna Bocander kommer att deltaga på mötet och ge en kort information om aktuella frågor i kommunen.

Slutligen hoppas jag att Ni alla orkar hålla ut ytterligare en kortare tid så Ni inte hamnar i Coronans grepp. Bra information om smittoläget och vaccinationsläget i Danderyds kommun finns på kommunens hemsida. Carina Erlandsson, Socialnämndens ordförande informerar också regelbundet på sin Facebooksida om detta

Välkomna!
Erik Hafström